آموزش آشپزی سنتی

هر رنگی که می‌پوشید، با شخصیت شما هماهنگی و تضاد دارد. بسته به فصل فعلی، یک رنگ ممکن است مناسب شخصیت شما به نظر برسد. در حالی‌که، رنگ دیگری، اصلا شایسته شما نبا