دوره های آموزشی

لیست کلاس ها

 • دسر ساز بین الملل
 • دسر ساز سنتی
 • کیک ساز و تر ساز (دکور کیک)
 • نان های حجیم و نیمه حجیم
 • شیرینی پزی درجه 2
 • شیرینی پزی درجه 1
 • سبزی آرایی، سفره آرایی و میوه آرایی
 • متصدی کافی شاپ
 • شیرینی پز سنتی
 • آشپز درجه 2
 • آشپز درجه 1
 • کباب زن و تخته کار
 • آشپزی سنتی
 • آشپز غذاهای فوری (فست فود)
 • سالاد ساز و اردو ساز
 • طباخ آبزیان
 • آشپز مخصوص روز
 • آشپزی بین الملل
 • آشپز غذا عای گیاهی